Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:120 Onsdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 1999/2000:120

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:120

Onsdagen den 31 maj

Kl. 09.00 - 14.15

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 maj.
2 § Anmälan om återtagande av plats i riksda-
gen

Talmannen anmälde att Helena Höij (kd) den 1
juli skulle återta sin plats i riksdagen varigenom upp-
draget som ersättare skulle upphöra för Desirée
Pethrus-Engström.

3 § Beslut om utskottsärenden som slutdebatte-
rats den 30 maj.

SfU8 Vissa frågor om det nya pensionssystemet
Mom. 1 (beredningen av det nya pensionssystemet)
1. utskottet
2. res. 1 (v, mp)
Votering:
251 för utskottet
42 för res. 1
56 frånvarande
Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.