Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:47 Onsdagen den 15 december

Riksdagens protokoll 1999/2000:47

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:47

Onsdagen den 15 december

Kl. 9.00 - 18.00

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 december.
2 § Meddelande om arbetsplenum torsdagen
den 16 december

Förste vice talmannen meddelade att ett medde-
lande om arbetsplenum torsdagen den 16 december
delats ut till kammarens ledamöter.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motion 1999/2000:N20 till näringsutskottet

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Näringsutskottets betänkanden 1999/2000:NU1-NU3
och NU7

5 § Beslut om utskottsbetänkanden som slutde-
batterats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.