Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:46 Tisdagen den 14 december

Riksdagens protokoll 1999/2000:46

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:46

Tisdagen den 14 december

Kl. 10.00 - 16.26

18.00 - 21.20

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 december.
2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motioner
1999/2000:Ju5-Ju12 till justitieutskottet
1999/2000:Fö4-Fö37 till försvarsutskottet
1999/2000:N2-N19 till näringsutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Finansutskottets betänkanden 1999/2000:FiU12,
FiU2, FiU13 och FiU3-FiU5
Skatteutskottets betänkande 1999/2000:SkU2
Socialförsäkringsutskottets betänkande
1999/2000:SfU7

4 § Beslut om utskottsbetänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.