Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:17 Onsdagen den 22 oktober

Riksdagens protokoll 1997/98:17

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:17

Onsdagen den 22 oktober

Kl. 9.00 - 16.05

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------

1 § Särskild debatt om Amsterdamfördraget

Anf. 1 Utrikesminister LENA HJELM-
WALLÉN (s):
Fru talman! Dagens debatt skall handla om EU:s
nya grundlag, det s.k. Amsterdamfördraget.
Låt mig börja med att citera vad ordförandena för
löntagarorganisationerna LO, TCO och SACO skriver
i en nyutkommen broschyr om Amsterdamfördraget:
"Det nya fördraget innehåller ett antal förändring-
ar som utan tvekan är bra ur ett löntagarperspektiv
och som vi från fackligt håll i hög grad har medverkat
till. Ökad sysselsättning blir nu ett prioriterat mål,
parternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.