Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:96 Torsdagen den 27 april

Riksdagens protokoll 1994/95:96

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:96

Torsdagen den 27 april

Kl. 12.00 18.31

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 april.

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som slut-
debatterats den 21 och 26 april

SoU15 Socialpolitik - inriktning och anslag
Mom. 2 (den framtida inriktningen av familjepoliti-
ken)
1. utskottet
2. res. 1 (c)
Votering:
208 för utskottet
22 för res. 1
63 avstod
56 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 140 s, 8 m, 14 fp, 17 v, 16 mp, 13
kds
För res. 1: 22 c
Avstod: 1 s, 58 m, 3 fp, 1 mp
Frånvarande:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.