Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:95 Onsdagen den 26 april

Riksdagens protokoll 1994/95:95

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:95

Onsdagen den 26 april

Kl. 9.00 17.51

19.00 - 22.50

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

Inledningsanförande med anledning av den aktuel-
la debatten

Anf. 1 TALMANNEN
Ärade kammarledamöter! Vi var många som
samlades i Stadshuset i går kväll. Vi hade samlats för
att uttrycka vår respekt för och medkänsla med de
miljoner människor som berövades sina liv och för de
överlevande som för evigt bär med sig minnena av
Förintelsen. Men vi möttes också för att visa vår
avsky för denna mörka tid för mänskligheten och i
den fasta övertygelsen och det gemensamma åtagan-
det inför framtiden - vi får aldrig och skall aldrig
glömma.
Detta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.