1938. Första kammaren. Nr 29

Riksdagens protokoll 1938:29

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1938. Första kammaren. Nr 29.

Onsdagen den 27 april.

Kammaren sammanträde kl. 11 f. m.

Justerades protokollet för den 21 innevarande månad.

Företogs val av dels sex revisorer för granskning av statsverkets, riksbankens

och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning, dels ock sex

suppleanter för dessa revisorer; och befunnos efter valförrättningens slut följande

ledamöter av riksdagens första kammare hava blivit utsedda till

revisorer:

med 89 röster,

» 89 » ,

» 89 » ,

>i 89 » ,

» 89 » ,

» 89 » ;

herr Bäcklund, H. K. V.,

» Domö, F.,

» Eskhult, E.,

» Karlsson, Oscar Gottfrid,

» Tamm, G.,

» Walles, J. G.,

suppleant för herr Bäcklund, H. K. V
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.