Vissa skolfrågor

Proposition 2006/07:86

2006/07:86

   
   
       
   
     
     
     
     
     
     
     
       
     
       
       
     
       
   
     

(avsnitt

5)

     

(U2006/9726/S)

(U2007/301/S)

uttalanden

elevernas

förordningsregleringen

gymnasieutbildning.

     

under

information

(U2006/9726/S)

Skolledarförbund

(U2007/301/S)

skolledarförbund.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-26 Bordläggning: 2007-03-26 Hänvisning: 2007-03-27 Motionstid slutar: 2007-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)