Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1994/95:77

Regeringens proposition

1994/95:77

Vissa frågor om personlig assistans och om
kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade

Prop.

1994/95:77

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i främst lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen (1993:389)
om assistansersättning (LASS). Förslagen innebär att ekonomiskt stöd
enligt LSS eller assistansersättning enligt LASS avseende assistans som
ges av en person som den funktionshindrade lever i hushållsgemenskap
med endast lämnas om den funktionshindrade låter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-10-27 Bordläggning: 1994-10-27 Hänvisning: 1994-10-28 Motionstid slutar: 1994-11-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (6)