Vissa förslag på assistansområdet

Proposition 2017/18:175

Regeringens proposition 2017/18:175

Vissa förslag på assistansområdet

Prop.

2017/18:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Lena Hallengren

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS.

I socialförsäkringsbalken ska det införas bestämmelser som upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela

1.ytterligare föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet, och

2.föreskrifter om att assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet ska betalas ut på annat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-26 Bordlagd: 2018-03-27 Hänvisad: 2018-03-28 Motionstid slutar: 2018-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)