Vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

Proposition 2007/08:127

Regeringens proposition 2007/08:127

Vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild

Prop.

förvaltning av vissa elektriska anläggningar

2007/08:127

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2008

Fredrik Reinfeldt

Maud Olofsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett antal ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar med syfte att stärka möjligheterna att bedriva en effektiv tvångsförvaltning.

Förvaltaren blir skyldig att kontinuerligt pröva om förutsättningar för en effektiv tvångsförvaltning föreligger.

Nätmyndigheten får möjlighet att tillskjuta medel till förvaltningen som avser dels förvaltarens arvode, dels akuta reparationsåtgärder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-03-25 Bordläggning: 2008-03-26 Hänvisning: 2008-03-27 Motionstid slutar: 2008-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)