Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Proposition 2005/06:112

Regeringens proposition 2005/06:112

Viktigare än någonsin!

Prop.

Radio och TV i allmänhetens tjänst
2007–2012

2005/06:112

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som skall gälla

under kommande tillståndsperiod för den radio- och
TV-verksamhet
i

allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Tele-

vision AB och Sveriges Utbildningsradio AB. I propositionen föreslås i

huvudsak oförändrade riktlinjer för företagen. Detta innebär att program-

verksamheten skall präglas av oberoende och stark integritet och

bedrivas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-20 Bordläggning: 2006-03-20 Hänvisning: 2006-03-21 Motionstid slutar: 2006-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (9)
Följdmotioner (7)