Vårdval i primärvården

Proposition 2008/09:74

2008/09:74

ersättning.

sjukvårdslagen

särskild

landstinget.

skild

landstinget.

landstinget.

system

sjukvårdslagen

2.1

landstinget.

inte

ningar.

patientens

ListOn.

områden.

ilitering.

kvalitet.

den

tinget

landsting.

avtal.

svenska

primärvården.

arbetsutskottet.

svagt.

2006)

väsentligt.

2003.

fristående

stabilitet

gymnasieskolor.

(länsrätt)

studiestöd.

tillämplig.

system.

vård.

gäller.

vårdvalssystem.

nationell

enskilde

(vårdvalssystem)

förslag.

övriga

påverkas.

offentlig

och

ting.

förslag.

principiellt

vårdvalssystem

primärvården.

Landsting.

primärvården.

eller

söker
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-12-09 Bordläggning: 2008-12-09 Hänvisning: 2008-12-10 Motionstid slutar: 2009-01-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)