Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m.

Proposition 2011/12:116

Regeringens proposition 2011/12:116

Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella

Prop.

institutet för demokrati och fria val (International

2011/12:116

IDEA) m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA), vilket ersätter ett värdlandsavtal från 1995. Enligt avtalet ska organisationen och dess personal samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka organisationens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-19 Bordläggning: 2012-03-19 Hänvisning: 2012-03-20 Motionstid slutar: 2012-04-11
Förslagspunkter (2)