Vårändringsbudget för 2017

Proposition 2016/17:99

Regeringens proposition 2016/17:99

Vårändringsbudget för 2017

Regeringens proposition 2016/17:99

Vårändringsbudget för 2017

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2017.

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 9 9

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

7

Diagramförteckning ..............................................................................................................

8

1

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-04-18 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (22)