Vårändringsbudget för 2016

Proposition 2015/16:99

Regeringens proposition 2015/16:99

Vårändringsbudget för 2016

Regeringens proposition 2015/16:99

Vårändringsbudget för 2016

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2016.

PROP. 2015/16:99

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

7

1

Förslag till riksdagsbeslut .........................................................................................

11

2

Lagförslag...................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-04-13 Bordlagd: 2016-04-13 Hänvisad: 2016-04-14 Motionstid slutar: 2016-05-02
Förslagspunkter (41)