Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

Proposition 2020/21:8

Regeringens proposition 2020/21:8

Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda

Prop.

böter till fängelse

2020/21:8

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 september 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att bötesstraffet ska vara en trovärdig påföljd är det viktigt att personer som har ekonomiska möjligheter att betala sina böter också gör det. Möjligheten att förvandla böter till fängelse i de fall en person av ”uppenbar tredska” inte betalar sina böter har kommit att användas ytterst sällan. Det kan därför ifrågasättas om lagstiftningen om bötesförvandling tilllämpas som den var tänkt. För att utvidga möjligheterna till bötesförvandling föreslår regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-09-15 Bordlagd: 2020-09-15 Hänvisad: 2020-09-16 Motionstid slutar: 2020-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)