Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring

Proposition 2016/17:198

Händelser

Inlämnad: 2017-07-03 Bordlagd: 2017-08-31 Hänvisad: 2017-09-07 Motionstid slutar: 2017-09-27

Avsändare

Hela dokumentet

Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring (pdf, 352 kB)
Regeringens proposition 2016/17:198

Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk

Prop.

bearbetning och lagring

2016/17:198
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 29 juni 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som syftar till att säkerställa skyddet för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, liksom skyddet för allmänna intressen, vid användning av digitala tjänster och vid utkontraktering av
it-drift
mellan myndigheter.
Tystnadsplikten i verksamhet som enbart avser teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning föreslås utvidgas, från att omfatta sådana
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida