Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Proposition 2019/20:143

Regeringens proposition 2019/20:143

Tillfälliga åtgärder för att underlätta

Prop.

genomförandet av bolags- och

2019/20:143

föreningsstämmor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 2020

Ibrahim Baylan

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Spridningen av det virus som orsakar
covid-19
medför inte bara humanitära konsekvenser, utan påverkar även näringslivet och föreningslivet. Regeringen har redan vidtagit ett stort antal åtgärder för att motverka smittspridningen och mildra dess ekonomiska konsekvenser.

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-03-30 Bordlagd: 2020-03-30 Hänvisad: 2020-03-31 Motionstid slutar: 2020-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)