Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

Proposition 2008/09:25

2008/09:25

hetsgrundlagen.

ekonomiska

fara,

ande.

rism

slutet

svensk

grupp,

ken,

ken,

ken,

svensk

gärningen.

brott.

brott.

det

frihetsbrott.

YGL)

terroristverksamhet

hövas.

nödvändigt.

artikel

nya

begåtts.

brott.

slutet.

begå

slutet.

terroristsyften.

särskilda

genom

liga.

ligt

terrorism.

anslag.

fintliga

rättsstatsprincipen.

konsekvenshantering.

eller

begåtts."

rambeslut.

tidning.

lagen.

SLUT

för

terroristgrupper.

nationell

eller

a–h.

tad

ristverksamhet:

ning.

begå

medlemsstats

staten.

eller

lemsstatens

slut.

la

rism

denna

medlemmar;

ligen.

behandling.

stiftning;

partens

lag.

lagföring.

1988;

Björling

rism.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-09-17 Bordläggning: 2008-09-17 Hänvisning: 2008-09-22 Motionstid slutar: 2008-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)