Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem

Proposition 2004/05:37

Regeringens proposition 2004/05:37

Sveriges antagande av rådets beslut om införande av

Prop.

ett antal nya funktioner för Schengens informations-

2004/05:37

system

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 2004

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna det förslag till rådsbeslut som upprättats inom Europeiska unionen om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem (SIS). Sverige har lämnat en parlamentarisk granskningsreservation mot rådsbeslutet. Det föreslagna rådsbeslutet innehåller bl.a. bestämmelser om att ge Europol och nationella medlemmar av Eurojust tillgång till delar av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-11-03 Bordläggning: 2004-11-08 Hänvisning: 2004-11-09 Motionstid slutar: 2004-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)