Sveriges anslutning till

Proposition 1994/95:35

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1994/95:35

Sveriges anslutmng till

'"P-

1 C\C\A
/C\    ÄT

Världshandelsorganisationen
m.m.

iyy4/y3:33

Regeringen
överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994

Ingvar
Carlsson

Mats
Hellström (Uttikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

De
senaste multilaterala handelsförhandlingama inom ramen för Allmänna mil- och
handelsavtelet (GATT), den s.k. Uraguayrandan, avslutedes i december 1993,
efter mer än sju års förhandlingar. Förhandlingama resulterade bl.a. i ett
avtol om upprättande av Världshandelsorganisationen (World Trade Organization,
WTO), vilket inbegriper ett stort antol avtel och överenskommelser på de olika
områden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-10-31 Bordläggning: 1994-11-01 Hänvisning: 1994-11-02 Motionstid slutar: 1994-11-21
Förslagspunkter (4)