Stärkt system för samordningsnummer

Proposition 2021/22:276

Stärkt system för samordningsnummer

Regeringens proposition 2021/22:276

Stärkt system för samordningsnummer

Prop.

2021/22:276

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juli 2022

Ardalan Shekarabi

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka systemet med

samordningsnummer. Det föreslås att bestämmelser om samordnings-

nummer regleras i en ny lag, lagen om samordningsnummer, och att

Skatteverket tar över ansvaret för bl.a. identitetskontroller vid tilldelning

av samordningsnummer. Samordningsnummer ska med förslaget kunna

tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som föregått

tilldelningen, och den som tar emot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-07-19 Hänvisad: 2022-09-05 Bordlagd: 2022-09-05 Motionstid slutar: 2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)