Språk för alla - förslag till språklag

Proposition 2008/09:153

2008/09:153

teckenspråket.

internationella

utvecklas.

nationella

svenska

bestämmelser.

svenska

Ku2008/664/KV)

och

främmande

kommissionär.

och

förutsättningar.

verkan.

offentliga

målen.

internationalisering

grundlag.

svenska.

Sápmi.

motverkas.

detta.

utbildningsanordnare.

gemensamma

en.

ansvaret

forskning

internationalisering.

rättigheter

lång

minoritetsspråken

preciseras.

teckenspråket.

teckenspråkiga

svenska

genomförs

ärendet.

för

minoritetslagstiftningen.

statsförvaltningen.

medborgarnas

och

centrala

Sverige.

organisationen.

genomförs

offentlighet.

sameskolan.

modersmål.

språk

språklagen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-12 Bordläggning: 2009-03-12 Hänvisning: 2009-03-13 Motionstid slutar: 2009-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.