Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Proposition 2006/07:38

2006/07:38

   
   
   
     
       
       
       
     
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
     
     
     
       
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

(2001:453)

   

hjälp

   
 
     

person.

2006.

niska

2005:66)

godoses.

skrivningar.

förebyggande

fridskränkning.

våldsutsatta

funktionshinder.

tjänst.

     

nas

kommer

september

kvinnans

kommun.

med

arbete.

byggande.

   
   
   
   
   
   
 
     

skyldigheten.

kontakt.

situation.

dömningen.

våld”.

fat.

närstående.

har.

aktörer.

     
       
       
       
       
       
       
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
       
   
   
       

etc.

     
       
       
       
       
       
       
       
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
       

statistik.

     
       
       
       
       
       
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

och

     

deras

     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
       

våldsutsatta

andra

kan

denna

nebörd.

råder.

sens

utveckling.

ställdhetspolitiken.

     

sammanhang.

     

(2001:453)

enskilda

kvinna.

   
       
   
   
   
   
   
         
   
   
         

hjälp

(SOU

   

våldsutsatta

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-01-16 Bordläggning: 2007-01-18 Hänvisning: 2007-01-19 Motionstid slutar: 2007-02-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.