Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Proposition 2017/18:263

Regeringens proposition 2017/18:263

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att

Prop.

anmäla innehav av finansiella instrument

2017/18:263

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de bestämmelser i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, som rör anmälningsskyldighet för vissa offentliga funktionärer, tas in i en ny lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att den nuvarande lagen ska upphävas och att bestämmelserna i den lagen om anmälningsskyldighet för anställda och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Bordlagd: 2018-05-29 Hänvisad: 2018-05-30 Motionstid slutar: 2018-10-01
Förslagspunkter (4)