Sekretess vid forskningssamverkan

Proposition 2006/07:91

2006/07:91

   
   

förhållanden.

2007.

   
     
     
     
     
       
       
     
       
       
     
     
     
   
       
   
     
     
   
     
     
     
     

(U2005/8751/UH)

     

myndighet.

ställd.

   

anden.

20

     

ekonomiska

kontakter.

projektet.

oundgängligen

beteende.

till.

bestämmelse.

enlighet

     

ikraftträdande.

gångsbestämmelse.

     

beaktansvärda

ning.

lämnats.

rande

     

person.

juli

Volvo.

Leijonram.

   
 
   
   
   
   
   
   

samverkan.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-21 Bordläggning: 2007-03-21 Hänvisning: 2007-03-22 Motionstid slutar: 2007-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)