Sekretess hos två kommissioner

Proposition 2021/22:235

Regeringens proposition 2021/22:235

Sekretess hos två kommissioner

Prop.

2021/22:235

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2022

Magdalena Andersson

Jeanette Gustafsdotter (Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att nya sekretessbestämmelser införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreslås gälla till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden i den granskande verksamhet som utförs av sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och av sanningskommissionen för det samiska folket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2022.

1

Prop. 2021/22:235

2

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-05-03 Bordlagd: 2022-05-03 Hänvisad: 2022-05-04 Motionstid slutar: 2022-05-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)