Sänkt skatt på alkylatbensin

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177

Sänkt skatt på alkylatbensin

Prop.

2001/02:177

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2002

Ingela Thalén

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med 1,50 kronor per liter. Av miljöskäl är det motiverat att öka användningen av sådan bensin i tvåtaktsmotorer. Detta gäller inte minst det stora antalet utombordsmotorer som är försedda med tvåtaktsteknik. Avgaserna från dessa motorer löser sig delvis i vattnet i sjöar, vattendrag och hav och påverkar där vattenfloran och vattenfaunan. Vidare föreslås att den erforderliga lagändringen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer så
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-04-12 Bordläggning: 2002-04-12 Hänvisning: 2002-04-15 Motionstid slutar: 2002-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)