Regeringens skrivelse till riksdagen med kommittéberättelse 1975

Proposition 1975:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse nr 4 år 1975

Skr 1975:4

Nr 4

Regeringens
skrivelse till riksdagen med kommittéberättelse 1975;

beslutad
den 3 januari 1975.

Regeringen
överlämnar enligt tilläggsbestämmelse 3.6.2 till riksdagsord­ningen
kommittéberättelse 1975.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

LENNART
GEIJER

I   
Riksdagen 1975. 1 saml Nr 4

Skr
1975:4                                                                2

Utdrag

JUSTITIEDEPARTEMENTET                 PROTOKOLL

vid
regeringssammanträde 1975-01-03

Närvarande:
statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Andersson, Johansson,
Holmqvist, Aspling, Lundkvist,Geijer, Bengtsson, Norling, Löfberg, Carlsson,
Feldt, Sigurdsen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.