Regeringens proposition om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1975:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition nr 75 år 1975                          Prop. 1975:75

Nr 75

Regeringens   proposition   om   vissa 
organisationsfrågor m. m.  rörande försvaret;

beslutad den 27 februari 1975.

Regeringen föreslår riksdagen ätt aniaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regerings protokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

ERIC HOLMQVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att två flottiljadministrationer
vid flygvapnet dras in. Förslaget innebär bl.a. alt Södermanlands flygflottilj (F
11) i Nyköping och Kalmar flygflottilj (F 12) läggs ner.

I propositionen läggs också fram förslag om markförvärv
för kasern-och övningsområde för det nya frédsförbandel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.