Regeringens proposition om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor

Proposition 1975:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition nr 13 år 1975

Prop. 1975:13

Nr 13

Regeringens proposition om lokalradio och vissa andra
nindradiofrågor;,

beslutad den 6 februari 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLOF PALME

BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag fram om lokalradio och
stereosändningar i ljudradions riksprogram. Frågan om samhällsinformation i
radio och television Uksom om reklam i radio och television behandlas också.
Propositionen tar vidare upp rundradiorörelsens anslagsbehov för budget­året
1975/76.

Förslagen som bygger i första hand på 1969
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.