Regeringens proposition om den statliga kulturpolitiken 2

Proposition 1975:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition nr 20 år 1975                           Prop. 1975:20

Nr 20

Regeringens proposition om den statliga kulturpolitiken 2;

beslutad den 27 februari 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLOF PALME

BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag fram om statliga insatser på
film- och litteraturområdena. Vissa förändringar föreslås av den centrala
kultur­minnesvärdens organisation.

Ftt statligt stöd till bokutgivningen föreslås. Detta
utformas som ett selektivt stöd till ny svensk skönlitteratur, översättningar,
svenska och utländska klassiker,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.