Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Proposition 2021/22:8

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Regeringens proposition 2021/22:8

Regellättnader på värdepappersmarknaden och

Prop.

några frågor om referensvärden

2021/22:8

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 september 2021

Stefan Löfven

Åsa Lindhagen (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värde- papperisering. Förslagen i propositionen omfattar bestämmelser om infor- mationskrav, produktstyrning och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Bordlagd: 2021-09-21 Hänvisad: 2021-09-22 Motionstid slutar: 2021-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)