Regelförenkling för sjöfarten

Proposition 2016/17:205

Händelser

Inlämnad: 2017-06-13 Bordlagd: 2017-06-13 Hänvisad: 2017-06-14 Motionstid slutar: 2017-09-20

Avsändare

Hela dokumentet

Regelförenkling för sjöfarten (pdf, 649 kB)
Regeringens proposition 2016/17:205

Regelförenkling för sjöfarten

Prop.

2016/17:205
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 juni 2017
Stefan Löfven
Mikael Damberg
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa lagändringar i syfte att underlätta för sjöfartsnäringen. Det föreslås att registreringen av mindre skepp förenklas. Detta åstadkoms genom att storleksmåtten för indelningen av fartyg i skepp och båtar ändras. Valet av storleksmått innebär i vissa avseenden en anpassning till de nya storleksmått som nyligen antagits av riksdagen beträffande vissa sjösäkerhetskravkrav, t.ex. krav på s.k. fartcertifikat (se prop. 2016/17:135). Det föreslås också att det införs en möjlighet till villkorad registrering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)