Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Prop. 2000/01:140

Proposition 2000/01:140

Regeringens proposition

2000/01:140

Reformerade regler för bostadstillägg till
pensionärer m.fl.

Prop.

2000/01:140

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2001

Göran Persson

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 och med ålderspensionsreformen avskaffas det särskilda grundavdraget
för pensionärer. För att kompensera för detta kommer bruttopensionerna
att höjas, vilket leder till att nuvarande system för bostadstillägg till pen-
sionärer måste anpassas till de höjda bruttopensionema. Det över-
gripande syftet med de föreslagna förändringarna är att bostadstillägget
skall göras om så att det fungerar på ett likvärdigt sätt med de nya
systemen för ålderspension, efterlevandepension
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-05-30 Bordläggning: 2001-05-30 Hänvisning: 2001-05-31 Motionstid slutar: 2001-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (10)