2008/09:146

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
       
       
       
       
     
     
       
       
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
     
       
     
     
     
     
   
     

(1987:10)

   
     

eller

markytan

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

talförsvaret.

talförsvaret.

     
     
   
   
       
   
   
       
   
   
   
   
   
     

ningsanmälan)

rivning.

ningsanmälan)

rivning.

lydelse.

   

till

samråda

     

formning.

påverkan,

kan.

formning.

hålla
     

för

klagas

för

     

träds,

medföra,

den

den

gjorts

har

     

orenas,

krävs

annat.

     

ningen:

ningen:

megawatt,

naturgas,

slag,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ter

fas.

där.

lydelse.

   

balken

miljöbalken.

balken

koncessionsärendet.

justeringar

2001/02:143)

2012.

het.

byggnadsverk,

kvensbeskrivning.

granskningsyttrande.

jöbalken.

vindkraftsärenden

vindkraft

munal

männa

och

andra

taljplan.

kraftverk.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bilden.

kraftverk.

     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   

begäran

texten.

vindkraftverk.

miljöbalken.

Öland.

dena.

verksamheters

eller

ken.

energikällor.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

ken.

ningen.

och

     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

slag.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ningar.

stycket.

undantag.

miljöbalken.

kraftsanvändning.

riksintresse

stanser.

fastställda

nens

sion.

nad.

balken.

   

ler

   

eller

Bilaga

   

megawatt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

för

för

       
       
   
   
     
         
     
   
       
   
   
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   

medföra,

     
     
   
   
       
     
       
       
     
       

gjorts

orenas,

eller

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

krävs

annat.

från

från

duktion,

megawatt,

naturgas,

   
   
   
   
   
 
   

megawatt,

naturgas,

där.

   
   
 
       
   
   
   
   
       
       
   
   
     
   
   
   
         
   
               
   
   
   
   
   
   
   
       
       

Bilaga

lydelse.

   

balken

kap.

     
         
           
         
   
   
   
   
   
         
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
         
       
     
     
     

ningar.

     
     
     

eller

markytan

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
       
   
   
       
   
   
       
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Bilaga

lydelse.

   

till

samråda

   
 

formning.

för

påverkan,

kan.

formning.

för

hålla

klagas.

   
   
   
   
   
   
   
   

medföra,

   
 

den

den

gjorts

har

orenas,

   

krävs

annat.

ningen:

ningen:

megawatt,

   
   
   
   
 
   
   
       
       
         
   
         

slag,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ter

fas.

där.

Bilaga

lydelse.

   

balken

miljöbalken.

balken

koncessionsärendet.