På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken

Proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39

På väg mot en giftfri vardag – plattform för

Prop.

kemikaliepolitiken

2013/14:39

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. Strategin består av de etappmål om farliga ämnen som regeringen har beslutat om samt insatser som bidrar till att nå etappmålen. Därutöver innehåller strategin vissa insatser som i övrigt behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet.

Strategin är målövergripande genom att de insatser som följer av etappmålen för farliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-12-02 Bordläggning: 2013-12-03 Hänvisning: 2013-12-04 Motionstid slutar: 2014-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)