om vissa fredspliktsregler

Proposition 1990/91:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:162

om vissa fredspliktsregler

Prop. 1990/91:162

Regeringen
föreslår riksdagen all anta del förslag som lagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 21 mars 1991.


regeringens vägnar Odd Engström

Mona
Sahlin

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1976:580) om medbe­stämmande i
arbetslivet i fråga om stridsålgärder m. m. i arbetsförhållan­den med
internationell anknyining. Förslagel syftar bl.a. lill alt ge de fackliga
organisationerna i Sverige möjligheter att iräffa kollektivavtal med villkor
som motsvarar vad som normalt tillämpas i fråga om arbete som utförs här i
landet och därigenom motverka s. k.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-03-27 Bordläggning: 1991-03-28 Hänvisning: 1991-04-08 Motionstid slutar: 1991-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)