om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor, m. m.

Proposition 1988/89:116

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:116

om vissa dammsäkerhets- och

Prop.

vattenkraftsfrågor, m. m.                        1988/89-116

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 9 mars 1989 för de åtgärder och de ändamål som framgår
av föredragandenas hemställan.


regeringens vägnar

Kjell-Olof
Feldt

Georg Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen behandlas olika åtgärder för att öka säkerheten vid landets
dammar samt förebygga översvämningar och minska skadorna av sådana. I detta
syfte föreslås vissa ändringar i bl.a. vattenlagen (1983:291). Dess­utom
föreslås en ändring i vattenlagen avseende instansordningen i ären­den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-03-31 Bordläggning: 1989-04-03 Hänvisning: 1989-04-04 Motionstid slutar: 1989-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (10)