Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

om svenskundervisning för vuxna invandrare

Proposition 1983/84:199

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:199

Regeringens proposition 1983/84:199

om svenskundervisning
för vuxna invandrare;

beslutad
den 17 maj 1984.

Regeringen
föreslår riksdagen atl antaga det förslag som har lagils upp i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

ANITA
GRADIN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1
propositionen förordas ett nytt system för undervisningen i svenska språket m. m.
för vuxna invandrare (sfi). Systemet innebär ell statligt ramansvar för
svenskundervisningen för invandrare, som föreslås bli an­ordnad i form av
grundläggande svenskundervisning (grund-sfi) och på­byggnadsundervisning (påbyggnads-sfi).

Kommunerna
föreslås få ell lagstadgal ansvar för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.