om stämpelskatten på aktier

Proposition 1985/86:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:157

om stämpelskatten på aktier

m

Prop. 1985/86: 157

Regeringen
föreslår riksdagen atl anta de förslag som har lagils upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 13 mars 1986.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Kjell-Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att deklarationsskyldigheten slopas när del gäller uttag
av stämpelskatt vid nybildning av aktiebolag. Beskattningen av över­kurser vid
nybildningar föreslås också slopad.

Vidare
föreslås bestämmelser om beskattningsunderlaget vid utbyte av konverfibla
skuldebrev mot aktier samt vissa förlydliganden när del gäller lidpunkten för
skattskyldighetens inträde.

Ändringarna
föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.