om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m. m.

Proposition 1989/90:105

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:105

om samordnat flyktingmottagande och nytt system for
ersättning till kommunerna, m. m.

Prop. 1989/90:105

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 15 februari 1990 för de åtgärder och de ända­mål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Maj-Lis Lööw

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen redovisas ett program för att underiätta för flyktingar att snabbare
få en fast förankring i svenskt arbets- och samhällsliv och därmed minska deras
beroende av samhällets stöd. I programmet betonas särskilt att det behövs en
helhetssyn och en samordning mellan olika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1990-02-23 Bordläggning: 1990-02-23 Hänvisning: 1990-02-24 Motionstid slutar: 1990-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (16)