om övervakningskameror m. m.

Proposition 1989/90:119

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:119

om Övervakningskameror m. m.

Prop. 1989/90:119

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 8 mars 1990.


regeringens vägnar Odd Engström

Laila
Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en ny lag om övervakningskameror m.m. som skall ersätta
1977 års lag om TV-övervakning.

Syftet
med den nya lagen är främst att anpassa den rättsliga regleringen av
användningen av optisk-elektronisk övervakningsutmstning till den tekniska
utvecklingen och att hålla ett tillfredsställande skydd mot integri­tetskränkningar
i samband med användningen av sådan utmstning. Vid sidan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1990-03-22 Bordläggning: 1990-03-26 Hänvisning: 1990-03-27 Motionstid slutar: 1990-04-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.