om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret

Proposition 1986/87:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:143

om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för
riksgäldskontoret

Prop. 1986/87:143

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 mars 1987.


regeringens vägnar Kjell-Olof Feldt

Bo
Holmberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås dels en ny riksbankslag, dels att huvudmannaska­pet för
riksgäldskontoret skall föras från riksdagen till regeringen.

I
förslaget till ny riksbankslag renodlas riksbankens verksamhet så långt möjligt
att avse rena centralbanksuppgifter. I lagen anges att riksbanken har ansvar
för valuta- och kreditpolitik. Den skall också främja ett säkert
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.