om mönstring av sjömän

Proposition 1983/84:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:1

Regeringens proposition

1983/84:1

om mönstring av sjömän;

beslutad
den 16 juni 1983.

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar OLOF PALME

CURT
BOSTRÖM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Riksdagen
har våren 1982, på grundval av prop. 1981/82:74, beslutat att den nuvarande
ordningen i fråga om mönstring och registrering av sjömän skall ändras på ett
genomgripande sätt. Beslutet innebär bl. a. att den nuvarande formen av
mönstring utförd av statligt anställda mönstringsför-rättare avskaffas. En del
av kontrollåtgärderna tas bort medan andra överförs på rederierna och
befälhavarna.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida