om kvinnlig tronföljd

Proposition 1977/78:71

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1977/78: 71 Regeringens proposition

1977/78: 71

om kvinnlig tronföljd;

beslutad
den 8 december 1977.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

SVEN
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Arvsrätt
till tronen tillkommer f n. bara manliga medlemmar av kunga­familjen. 1
propositionen föreslås att arvsrätten till tronen utsträcks till att omfatta
också kvinnliga avkomlingar till konung Cari XVI Gustaf I en syskonkrets skall alltid
den som är äldst stå närmast till tronen. De särskilda regler som i
successionsordningen gäller t. ex. när en prins vill ingå äktenskap skall
tillämpas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida