om godkännande av Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräkning i skatteärenden, m.m.

Proposition 1989/90:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:14

om godkännande av Europaråds- och OECD-konventionen om
ömsesidig handräckning i skatteärenden, m. m.

Prop. 1989/90:14

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 oktober 1989.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Odd
Engström

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås att riksdagen godkänner Europaråds- och OECD-,
konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och antar en lag om
denna handräckningskonvention. I propositionen föreslås vidare att riksdagen
godkänner en lag om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Slutligen föreslås
vissa ändringar i lagen (1969:200)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-11-09 Bordläggning: 1989-11-13 Motionstid slutar: 1989-11-28 Hänvisning: 1989-11-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)