om försöksverksamhet med samhällstjänst

Proposition 1989/90:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:7

om försöksverksamhet med samhällstjänst

Prop. 1989/90:7

Regeringen
föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag
ur regeringsprotokollet den 28 september 1989.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Laila
Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet med samhällstjänst.

Lagen
innebär att rätten i brottmål i vissa fall får döma till skyddstillsyn med
föreskrift att den dömde skall utföra oavlönat arbete i angiven omfatt­ning
(samhällstjänst). En förutsättning för en sådan dom är att den dömde har
förklarat sig villig att följa en sådan föreskrift samt att föreskriften bedöms
vara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-10-11 Bordläggning: 1989-10-12 Hänvisning: 1989-10-13 Motionstid slutar: 1989-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)