om Försiikringsöverdomstolen

Proposition 1992/93:215

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:215

om Försäkringsöverdomstolen

Prop. 1992/93:215

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Gun Helbvik

Propositionens huvudsakliga  iimehåll

I propositionen läggs fram förslag om att Regeringsrätten
skall bU högsta instans i socialförsäkringsmål m.m. och att de allmänna förvaltningsdomstolarna
med länsrätt som första instans skall pröva vissa mål som överklagas från
Arbetsmarknadsstyrelsen.

Förslagen innebär att Försäkringsöverdomstolen skaU läggas
ned.

AvsUcten är att den nya instansordningen skall träda i
kraft den 1 juU 1995.

Besvärsordningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-16 Bordläggning: 1993-03-16 Hänvisning: 1993-03-17 Motionstid slutar: 1993-03-31
Förslagspunkter (4)